Misja stowarzyszenia

MISJA STOWARZYSZENIA

Misją Stowarzenia SKN Inwestor jest:

  • Budowanie trwałych, międzypokoleniowych relacji pomiędzy byłymi i obecnymi członkami Studenckiego Koła Naukowego Inwestor,
  • Merytoryczne wspieranie inicjatyw podejmowanych przez Studenckie Koło Naukowe Inwestor,
  • Podejmowanie inicjatyw na rzecz rozwoju obecnych członków organizacji,
  • Rozwijanie przedsiębiorczości w szczególności wśród studentów oraz absolwentów uczelni wyższych,
  • Budowanie profesjonalnych i trwałych relacji między środowiskiem biznesowym a Studenckim Kołem Naukowym Inwestor.