Nasz Zarząd

Zarząd SKN Inwestor tworzą doświadczeni członkowie koła, dzieląc między sobą kompetencje i odpowiedzialności, w taki sposób, aby zapewnić stabilny i zrównoważony rozwój organizacji, nadzorować pracę nad bieżącymi zadaniami, realizować długofalową strategię, a także dążyć do wdrażania nowych rozwiązań mających na celu ułatwienie pracy członków Project Teamu.
Łukasz Matusiak

Prezes Zarządu

W SKN Inwestor odpowiedzialny jest za nadzór funkcjonowania wszystkich zachodzących w kole procesów, a w szczególności wewnętrznych narzędzi informatycznych
oraz promocji. Koordynuje prace zarządu oraz nadzoruje przebieg projektów. W organizacji działa od 2017 roku.

Bartłomiej Flis
Wiceprezes SKN Inwestor

Odpowiedzialny za kwestie finansowe oraz prawne. Bartłomiej nadzoruje grupę finansową, dba o to aby wszyscy członkowie wiedzieli w jaki sposób powinni rozliczać swoje działania. Do SKN Inwestor dołączył w 2017 roku.

Jakub Kulesz
Członek Zarządu

Odpowiedzialny za kwestie techniczne oraz informatyczne. Koordynuje pracę grupy zarządowej Wsparcie i Operacje oraz dba o sprawność działań operacyjnych wewnątrz koła. W SKN Inwestor od 2018 roku.

Opiekun koła

dr Rafał Wolski, Katedra Rynku i Inwestycji Kapitałowych UŁ