Nasz zarząd

Zarząd SKN Inwestor tworzą doświadczeni członkowie koła, dzieląc między sobą kompetencje i odpowiedzialności, w taki sposób, aby zapewnić stabilny i zrównoważony rozwój organizacji, nadzorować pracę nad bieżącymi zadaniami, realizować długofalową strategię, a także dążyć do wdrażania nowych rozwiązań mających na celu ułatwienie pracy członków Project Teamu.

Aleksandra Pędziwiatr

Prezes Zarządu

W SKN Inwestor nadzoruje sprawne funkcjonowanie wszystkich obszarów działalności, a w szczególności jest odpowiedzialna za planowanie budżetu i przepływów finansowych, ewidencję finansową, oraz utrzymywanie stabilnej sytuacji finansowej organizacji. Nadzoruje prace nad projektami organizacji. W SKN Inwestor działa od 2017 roku.

Magdalena Borettini

Wiceprezes Zarządu

Odpowiedzialna za zarządzane kwestiami technicznymi. Nadzoruje grupę Wsparcie i Operacje, z którą aktualizuje strony internetowe, tworzy i usprawnia narzędzia pozwalające na archiwizację materiałów, sprawną organizację pracy a także monitorowanie działań członków SKN Inwestor. Do Organizacji dołączyła w 2016 roku.

Anna Frączkiewicz

Członek Zarządu

Odpowiedzialna za rozwój umiejętności członków Koła oraz o dobre relacje wewnątrz organizacji. Nadzoruje grupę HR, wraz z którą organizuje szkolenia oraz planuje wyjścia integracyjne. Do SKN Inwestor dołączyła w 2015 roku.

Dorian Kubik

Członek Zarządu

Odpowiedzialny za dbanie o dobre relacje z alumnami oraz za pozyskiwanie partnerów. Nadzoruje działalność grupy HR, z którą usprawnia działalność całego koła i tworzy przyjazną atmosferę do wspólnej pracy oraz zabawy. Do Organizacji dołączył w 2017 roku.

Opiekun koła

dr Rafał Wolski, Katedra Rynku i Inwestycji Kapitałowych UŁ