Partner Strategiczny – PZU

Partner Strategiczny – PZU

Grupa PZU jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek w naszym kraju,
największą firmą zajmującą się branżą ubezpieczeniową w tej części Europy.
Swoją działalność prowadzi nie tylko w Polsce, ale także na Ukrainie, Litwie,
Łotwie i w Estonii. Zatrudnia w Polsce ponad 11 tysięcy pracowników.

O najwyższej klasie zrównoważonego zarządzania świadczy fakt obecności PZU
w składzie RESPECT Index- indeksu spółek społecznie odpowiedzialnych na GPW.
Grupa PZU osiągnęła w 2015 roku zysk netto w wysokości 2,3 mld zł.

PZU jest bardzo atrakcyjnym wyborem dla studentów. Oferuje płatne praktyki
i staże, a także program ambasadorski. Angażuje się w programy zewnętrzne,
takie jak „Grasz o staż”- gdzie młodzi ludzie rywalizują o programy praktyk
i staży u atrakcyjnych pracodawców. Praktyki i staże odbywają się w centrali
w Warszawie i w oddziałach w całej Polsce. Oprócz atrakcyjnego wynagrodzenia
dla studentów są przewidziane bonusy pozapłacowe.

Na praktyki i staże można aplikować do 15 kwietnia każdego roku.

Uczestnicy trzymiesięcznych praktyk i sześciomiesięcznych staży zaczynają swoją
przygodę z PZU na początku lipca. Niektórzy stażyści rozpoczynają pracę
od października.

Więcej szczegółów można znaleźć na www.pzu.pl/kariera