Business Opportunity Research

Business Opportunity Research

Business Oppourtunity Research

Business Opportunity Research to jeden z najnowszych i najbardziej merytorycznych projektów organizacji. Jest to ogólnopolskie badanie rynku średnich i dużych przedsiębiorstw pod kątem zapotrzebowania wśród tych firm na usługi doradcze w zakresie transformacji biznesowych, usprawniania i wdrażania procesów oraz modeli biznesowych. Projekt zakłada współpracę z przedsiębiorstwami z całej Polski w celu pozyskania informacji i danych, które zostaną następnie poddane dogłębnej analizie, co pozwoli sformułować wnioski. Efektem końcowym pracy całego zespołu będzie stworzenie i opublikowanie raportu podsumowującego badanie.

Naszą ambicją jest stworzenie miarodajnego, rzetelnego raportu, który w sposób wyczerpujący opisze sytuację na rynku oraz pozwoli pogłębić wiedzę zarówno profesjonalistom, takim jak firmy doradcze, analitycy rynku średnich i dużych przedsiębiorstw, firmy z różnych sektorów, które mogą skorzystać na pomocy firm doradczych – jak i wszystkim osobom zainteresowanym szeroko pojętym doradztwem biznesowym.

Praca przy takim projekcie to również ogromna możliwość rozwoju dla zespołu projektowego. Poznaje on metodologię zbierania danych oraz ich analizy, a także formułowania wniosków na podstawie obserwacji, co na pewno w przyszłości podniesie wartość członków teamu na rynku pracy. Projekt powstaje przy współpracy merytorycznej z partnerem strategicznym organizacji – firmą konsultingową Kaikaku.

Zespół

Dorian Kubik

Koordynator Projektu

Artur Gordon

Project Leader

Łukasz Matusiak

Członek projektu

Kinga Jasińska

Członek projektu

Kamil Majewski

Członek projektu

Wiktoria Boroch

Członek projektu

Jakub Kulesz

Członek projektu

Zuzanna Maciejewska

Członek projektu

Galeria projektu