Get a Job

Get a Job

Get a Job

Get a Job jest projektem, w czasie którego uczestnicy mają możliwość zapoznania się z tajnikami procesu rekrutacji oraz określenia swoich słabych i mocnych stron. Przełoży się to bezpośrednio na ich możliwości kariery w przyszłości. Dodatkowo, najlepsi z nich mają możliwości odbycia praktyk w firmach partnerskich oraz wygrania nagród rzeczowych.

Ponadto, cele projektu to:

  • Przygotowywanie studentów do procesów rekrutacyjnych w różnych branżach,
  • Zapoznanie uczestników z wymaganiami pracodawców w stosunku do osób poszukujących pracy,
  • Przekazanie wiedzy na temat poprawnego tworzenia dokumentów aplikacyjnych oraz przygotowania do rozmowy rekrutacyjnej,
  • Zapoznanie studentów z już powszechnie stosowaną, najnowszą formą rekrutacji jaką jest Assessment Center.

Do tej pory, udało nam się zorganizować 7 edycji, w ramach których przeprowadzono 12 szkoleń. Dzięki nam 16 studentów otrzymało możliwość odbycia płatnych praktyk w firmach partnerskich. W ramach Get a Job zostało sprawdzonych 1150 CV nadesłanych przez studentów. W czasie wszystkich edycji współpracowało z nami 45 partnerów.

Zespół

Magdalena Borettini

Koordynator Projektu

Maciej Piorun

Project Leader

Izabela Skawińska

Członek projektu

Michalina Kaczmarek

Czlonek projektu

Aleksandra Gołębiewska

Członek projektu

Adrianna Jeziorska

Członek projektu

Martyna Adamowicz

Członek projektu

Galeria projektu