Stowarzyszenie

STOWARZYSZENIE SKN INWESTOR

Stowarzyszenie SKN Inwestor jest organizacją non profit, powstałą w 2006 roku i złożoną głównie z byłych członków Studenckiego Koła Naukowego Inwestor, którzy po zakończeniu działalności w kole mają możliwość pozostać w rodzinie „Inwestora”.

Składa się ono z władz stowarzyszenia, członków zwyczajnych oraz członków honorowych. Do władz Stowarzyszenia SKN Inwestor należą komisja rewizyjna, zarząd oraz walne zgromadzenie członków. Jedną z inicjatyw Zarządu Stowarzyszenia jest prowadzenie Programu Mentoringowego dla najlepszych oraz najbardziej doświadczonych studentów w organizacji.

Głównym zadaniem Stowarzyszenia SKN Inwestor jest merytoryczne wspieranie inicjatyw podejmowanych przez członków Studeckiego Koła Naukowego Inwestor, rozwijanie przedsiębiorczości w szczególności wśród studentów oraz absolwentów uczelni wyższych, a także rozwijanie kompetencji i wiedzy Członków Stowarzyszenia, czy też działanie na rzecz nauki i pogłębiania wiedzy o rynku kapitałowym.

Misją Stowarzenia SKN Inwestor jest:

  • Budowanie trwałych, międzypokoleniowych relacji pomiędzy byłymi i obecnymi członkami Studenckiego Koła Naukowego Inwestor,
  • Merytoryczne wspieranie inicjatyw podejmowanych przez Studenckie Koło Naukowe Inwestor,
  • Podejmowanie inicjatyw na rzecz rozwoju obecnych członków organizacji,
  • Rozwijanie przedsiębiorczości w szczególności wśród studentów oraz absolwentów uczelni wyższych,
  • Budowanie profesjonalnych i trwałych relacji między środowiskiem biznesowym a Studenckim Kołem Naukowym Inwestor.

Prowadzony przez Stowarzyszenie SKN Inwestor Program Mentoringowy jest unikalną szansą dla najlepszych oraz najbardziej doświadczonych członków SKN Inwestor, aby otrzymać merytoryczne wsparcie od osoby doświadczonej w działalności w wybranej przez danego Inwestora branży. Osobisty Mentor pomaga danej osobie dokładniej poznać rynek pracy, przygotować się do konkursów i rekrutacji oraz zwiększyć szanse na zatrudnienie czy awans w wymarzonej pracy.

MISJA PROGRAMU:

  • Wspieranie młodych i ambitnych członków SKN Inwestor w rozwoju kariery,
  • Integracja oraz aktywna współpraca obecnych oraz byłych członków koła.
Małgorzata Zdziebłowska Prezes zarządu
Adam Brzostowski Wiceprezes zarządu
Adam Mazur
Członek zarządu
Adam Staniszewski
Członek zarządu
Mateusz Kacprzak
Członek zarządu
Michał Kędzia Prezes organu nadzoru
Łukasz Szymak Członek organu nadzoru
Tomasz Marciniak Członek organu nadzoru
Borys Pastusiak Członek organu nadzoru
prof. Jerzy Gajdka

Pierwszy opiekun SKN Inwestor

dr Rafał Wolski

Opiekun SKN Inwestor

Jakub Zabłocki

Działacz na rzecz organizacji

Stowarzyszenie SKN Inwestor

Adres:

ul. POW 3/5
budynek A,  pokój 407
90-255 Łódź
Łódzkie

KRS: 0000254055
NIP: 7251932621
Regon: 100273717

Statut Stowarzyszenia SKN Inwestor