Stowarzyszenie

STOWARZYSZENIE

Stowarzyszenie SKN Inwestor jest organizacją non profit, powstałą w 2006 roku i złożoną głównie z byłych członków Studenckiego Koła Naukowego Inwestor, którzy po zakończeniu działalności w kole mają możliwość pozostać w rodzinie „Inwestora”.

Składa się ono z władz stowarzyszenia, członków zwyczajnych oraz członków honorowych. Do władz Stowarzyszenia SKN Inwestor należą komisja rewizyjna, zarząd oraz walne zgromadzenie członków. Jedną z inicjatyw Zarządu Stowarzyszenia jest prowadzenie Programu Mentoringowego dla najlepszych oraz najbardziej doświadczonych studentów w organizacji.

Głównym zadaniem Stowarzyszenia SKN Inwestor jest merytoryczne wspieranie inicjatyw podejmowanych przez członków Studeckiego Koła Naukowego Inwestor, rozwijanie przedsiębiorczości w szczególności wśród studentów oraz absolwentów uczelni wyższych, a także rozwijanie kompetencji i wiedzy Członków Stowarzyszenia, czy też działanie na rzecz nauki i pogłębiania wiedzy o rynku kapitałowym.