Zarząd stowarzyszenia

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

Przemysław Klimek Prezes zarządu
Michał Papuga Wiceprezes zarządu
Konrad Gaponiuk
Członek zarządu
Małgorzata Zdziebłowska
Członek zarządu
Rafał Wyderka
Członek zarządu
Michał Kędzia Prezes organu nadzoru
Łukasz Szymak Członek organu nadzoru
Tomasz Marciniak Członek organu nadzoru
Borys Pastusiak Członek organu nadzoru