Blog

maj 29

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Perspektywy inwestycyjne w określonych cyklach koniunkturalnych

17 maja odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa, której tematem przewodnim były: ,,Perspektywy inwestycyjne w określonych cyklach koniunkturalnych”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Studenckie Koło Naukowe Inwestor wraz ze Studenckim Kołem Naukowym Forecast. Podczas konferencji uczestnicy mieli możliwość wysłuchania najlepszych specjalistów Uniwersytetu Łódzkiego z zakresu finansów, ekonomii oraz inwestycji. Wystąpienia dotyczyły między innymi tematu ropy naftowej, rynków towarowych, inwestycji czy też giełdy i gospodarki. W ramach konferencji odbył się również konkurs na najlepszy poster naukowy. 

Gośćmi Konferencji byli:

prof. dr hab. Jerzy Gajdka – kierownik Katedry Rynku i Inwestycji Kapitałowych Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego;

prof. dr hab. Tomasz Miziołek – członek Wydziałowej Komisji Finansów i Rady Konsultacyjnej kierunku “Finanse i biznes międzynarodowy”;

Prof. dr hab. Tomasz Miziołek, który jest autorem licznych publikacji z zakresu rynków finansowych, w tym funduszów ETF, funduszów inwestycyjnych oraz międzynarodowych systemów finansowych;

dr Rafał Wolski – wykładowca, naukowiec i opiekun Naszego koła – pracownik naukowo – dydaktyczny w zakresie rynków finansowych, w szczególności rynku finansowego i rynku nieruchomości;

dr Marcin Złoty – doktor nauk ekonomicznych, opiekun koła naukowego SKN Forecast

Jednym z głównych partnerów wydarzenia była Fundacja GPW propagująca edukację giełdową. Konferencja była niepowtarzalną okazją do pogłębienia wiedzy z dziedziny finansów pod okiem znakomitych specjalistów z tej dziedziny. 

Dziękujemy za tak liczne przybycie!