Nasz Zarząd

Zarząd SKN Inwestor tworzą doświadczeni członkowie koła, dzieląc między sobą kompetencje i odpowiedzialności, w taki sposób, aby zapewnić stabilny i zrównoważony rozwój organizacji, nadzorować pracę nad bieżącymi zadaniami, realizować długofalową strategię, a także dążyć do wdrażania nowych rozwiązań mających na celu ułatwienie pracy członków Project Teamu.
Bartłomiej Malanik

Prezes SKN Inwestor

W SKN Inwestor odpowiedzialny jest za nadzór funkcjonowania wszystkich zachodzących w kole procesów. Koordynuje prace zarządu oraz nadzoruje przebieg projektów. Ponadto Bartłomiej jako koordynator grupy PR dba o spójny wizerunek organizacji.

Krzysztof Tobera
Wiceprezes SKN Inwestor

Odpowiedzialny za kwestie techniczne oraz informatyczne. Krzysztof koordynuje pracę grupy zarządowej Wsparcie i Operacje oraz dba o sprawność działań operacyjnych wewnątrz koła.

Krzysztof Woźniakowski
Członek Zarządu

Jako koordynator grupy HR odpowiada za atmosferę oraz rozwój członków koła dzięki organizowanym szkoleniom. Dba  o kontakt obecnych członków z Alumnami oraz dobre stosunki z Wydziałem.

Paulina Rudzka
Członek Zarządu

Odpowiedzialna za kwestie finansowe oraz prawne. Paulina nadzoruje grupę finansową, dba o to aby wszyscy członkowie wiedzieli w jaki sposób powinni rozliczać swoje działania.

Opiekun koła

dr Rafał Wolski, Katedra Rynku i Inwestycji Kapitałowych UŁ