Business Opportunity Research

Business Opportunity Research


Business Opportunity Research to jeden z najbardziej merytorycznych projektów organizacji. Jest to ogólnopolskie badanie rynku średnich i dużych przedsiębiorstw pod kątem zapotrzebowania wśród tych firm na usługi doradcze w zakresie transformacji biznesowych, usprawniania i wdrażania procesów oraz modeli biznesowych. Projekt zakłada współpracę z przedsiębiorstwami z całej Polski w celu pozyskania informacji i danych, które zostaną następnie poddane dogłębnej analizie, co pozwoli sformułować wnioski. Efektem pracy całego zespołu jest stworzenie i opublikowanie raportu podsumowującego badanie.

Naszym celem było stworzenie miarodajnego i rzetelnego raportu, który w sposób wyczerpujący opisze sytuację na rynku oraz pozwoli pogłębić wiedzę zarówno profesjonalistom, takim jak firmy doradcze, analitycy rynku średnich i dużych przedsiębiorstw, firmy z różnych sektorów, które mogą skorzystać na pomocy firm doradczych – jak i wszystkim osobom zainteresowanym szeroko pojętym doradztwem biznesowym.

Praca przy takim projekcie była również ogromna możliwość rozwoju dla zespołu projektowego. Poznał on metodologię zbierania danych oraz ich analizy, a także formułowania wniosków na podstawie obserwacji, co na pewno w przyszłości podniesie wartość członków teamu na rynku pracy. Projekt powstał przy współpracy merytorycznej z partnerem strategicznym organizacji-firmą konsultingową Kaikaku.