Homo Economicus

Homo Economicus


Homo Economicus był cyklem weekendowych szkoleń dla studentów, podczas których uczestnicy mieli szansę pogłębiania swojej wiedzy, a także zdobywania nowych informacji, jak również umiejętności dotyczących szeroko pojętego tematu giełdy i inwestowania. Tematyką ostatniej, IX już odsłony, były inwestycje alternatywne.

Celem projektu było propagowanie wiedzy z zakresu inwestowania wśród osób zainteresowanych efektywnym wykorzystaniem swoich oszczędności oraz wiążących swoją karierę zawodową z branżą finansową.

Podczas poprzednich IX edycji w warsztatach udział wzięło ponad 2 000 studentów oraz licealistów. W trakcie ich trwania współpracowaliśmy z blisko 20 firmami.