Innovation Hub

Innovation Hub to centrum merytorycznej, jak i praktycznej wiedzy z zakresu innowacji. Konferencja miała na celu integrację wybitnych studentów ze światem biznesu, dając im tym samym wgląd w aktualne trendy w innowacjach.

Było to pierwsze takie wydarzenie w środowisku akademickim, zrzeszające studentów z uniwersytetów ekonomicznych i politechnik z największych miast Polski. Program konferencji opierał się na formule wykładów, case studies oraz integralnej części przy wykorzystaniu atrakcji o charakterze innowacyjnym. Konferencja trwała cały dzień, podczas którego prelegenci przybliżyli nam informacje dotyczące aktualnych w świecie biznesu zagadnień m.in. Blockchain, Digital Disruption, Virtual Reality, Fin-Tech, e-commerce.

Podczas Innowation Hub nie mogło zabraknąć zakątka z nowinkami technicznymi – tzw. innovation corner, który był doskonałą okazją na promowanie przez zainteresowane przedsiębiorstwa swoich wynalazków i udogodnień technicznych.

Zdajemy sobie sprawę z nieustannego postępu technologicznego i idących za tym zmian, aby nie zagubić się w natłoku najświeższych informacji ze świata, stworzyliśmy więc wyjątkową przestrzeń, centrum merytorycznej treści-konferencji Innovation Hub. Nie zgub się i Ty zbuduj z nami IHUB!