International Conference

International Conference


Konferencja Międzynarodowa to projekt, który polega na przeprowadzeniu wykładu z wykorzystaniem własnych badań oraz spostrzeżeń z wybranej przez zespół dziedziny ekonomii na naszym wydziale w języku angielskim. Wydarzenie jest skierowane przede wszystkim do studentów i wykładowców Uniwersytetu Łódzkiego.

Podczas I edycji Konferencji Międzynarodowej tematem głównym będzie wpływ AI na świat biznesu. Osoby biorące udział w wydarzeniu mogą poznać punkt widzenia ze strony eksperta oraz poszerzyć wiedzę w danym obszarze.

Chcemy poruszyć ten temat w środowisku akademickim ze względu na szybkie rozpowszechnianie się sztucznej inteligencji na świecie oraz ze względu na duże zainteresowanie tą tematyką w kwestiach biznesowych.