Master Of Excel

Master Of Excel


Celem projektu Master of Excel jest zorganizowanie certyfikowanego szkolenia z programu MS Excel, które podniesie kompetencje studentów w jego zakresie.

Chcemy umożliwić uczestnikom zdobycie umiejętności, które nie tylko zwiększą ich atrakcyjność na rynku pracy, ale także otworzą możliwość wykorzystania arkuszy kalkulacyjnych w przyszłych zastosowaniach zawodowych.