The Most Valuated Competition

MVC – Most Valuated Competition to ogólnopolski konkurs o tematyce biznesowej. Oferował on możliwość rozwiązywania problemów gospodarczych i finansowych oraz zarządzania fikcyjnymi spółkami w oparciu o historyczne raporty finansowe podmiotów z danej branży.

Uczestnicy tworzyli 4-osobowe zespoły, w których współpracując, musieli odnaleźć się w środowisku biznesowym zaprojektowanym przez twórców poprzez podejmowanie trafnych i skutecznych decyzji w nieoczekiwanych sytuacjach. Dla drużyn biorących udział w projekcie przygotowane były dodatkowe funkcje, mające na celu urozmaicenie rozrywki m.in. dostęp do portalu informacyjnego, gdzie podawane były dane na temat sytuacji w obecnym czasie rozgrywki oraz wideo nagrań dotyczących gospodarki i rynku. Dodatkowo uczestnicy stali przed wyzwaniem specjalnie przygotowanych case studies, które miały znaczący i bezpośredni wpływ na wyniki osiągane przez spółkę, którą kierowali.

Nasz projekt miał na celu pogłębianie zdolności analitycznych i organizacyjnych studentów oraz licealistów z całej Polski. Dzięki naszej inicjatywie drużyny zarządzające spółką poprzez zaledwie 4 tygodnie otrzymali praktyczną wiedzę na temat rynku, analizy raportów, skutecznego zarządzania oraz pracy w grupie.