Skills Training

Studenckie Kolo Naukowe SKN Inwestor Projekt Skills Training

Skills Training był projektem składącym się z cyklu szkoleń dotyczących strukturyzowania swojej pracy oraz odpowiedniego podejścia do problemu rozwiązywania case studies. Jego głównym celem było przedstawienie studentom specyfiki pracy w branży FMCG, audytu oraz consultingu, a także zaznajomienie ich z odpowiednim podejściem do pracy nad case studies. Zapoznanie się z charakterem poszczególnych ścieżek kariery pomogło na świadomy wybór tej najbardziej odpowiadającej danemu uczestnikowi.

Głównym adresatem tego przedsięwzięcia byli najwybitniejsi studenci III, IV i V roku studiów Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Liczba uczestników pierwszej edycji Skills Training to około 100 studentów.