The Immovable

The Immovable


The Immovable, to I edycja, nowo powstałego projektu SKN Inwestor. Jego celem było zbadanie rynku hotelowego na tle nowoczesnej powierzchni biurowej w Polsce oraz przedstawienie zależności pomiędzy bazą hotelową a ilością nowoczesnych biur.

W niniejszym raporcie przedstawiamy sektor hotelowy oraz biurowy miast reprezentujących 9 największych rynków biurowych w Polsce, na przestrzeni ostatnich 15 lat.

Razem z firmą Cresa Polska stworzyliśmy raport, który posłuży środowisku studenckiemu oraz biznesowemu. Raportem chcemy zwiększyć świadomość odbiorców na temat zachodzących zmian i pojawiających się trendów na rynku nieruchomości. Pragniemy również, aby był on realną wartością, którą w sposób praktyczny będą mogli wykorzystać potencjalni odbiorcy projektu.

Raport w wersji polskiej

Raport w wersji angielskiej