United U

United U to inicjatywa SKN Inwestor polegająca na organizacji cyklu wykładów w języku angielskim z dziedziny ekonomii, innowacyjnych technologii, finansów i międzynarodowych stosunków gospodarczych.

Głównym celem tego projektu jest przełamanie bariery w zdobywaniu wiedzy w obcym języku. Ponadto prelekcje są okazją do wymiany poglądów między prowadzącym a uczestnikami dyskusji, a także pozwalają na doskonalenie swoich umiejętności językowych oraz powiększanie wiedzy z obszaru ekonomii i nowoczesnych technologii.

Projekt jest skierowany do studentów Uniwersytetu Łódzkiego, w szczególności Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego. Jest to jedyna inicjatywa na naszym wydziale skierowana również do studentów zagranicznych studiujących w Polsce, a także tych, którzy przyjechali w ramach programu Erasmus+. W pierwszej edycji United U w roku akademickim 2014/15 zorganizowaliśmy 3 spotkania, w których uczestniczyło około 200 studentów.