United U

United U to inicjatywa SKN Inwestor polegająca na organizacji cyklu wykładów w języku angielskim z dziedziny ekonomii, innowacyjnych technologii, finansów i międzynarodowych stosunków gospodarczych. Za nami już XII edycji tego projektu.

Głównym celem tego projektu jest przełamanie bariery w zdobywaniu wiedzy w obcym języku. Ponadto prelekcje są okazją do wymiany poglądów między prowadzącym a uczestnikami dyskusji, a także pozwalają na doskonalenie swoich umiejętności językowych oraz powiększanie wiedzy z obszaru ekonomii i nowoczesnych technologii.

Projekt ten skierowany jest do studentów zagranicznych oraz polskich uczelni, mający na celu przełamanie bariery w zdobywaniu wiedzy w obcym języku. Wydarzenie jest okazją do wymiany poglądów między prowadzącym, a uczestnikami dyskusji, pozwala również na doskonalenie swoich umiejętności językowych oraz poszerzenie wiedzy z zakresu psychologii biznesu. W pierwszej edycji United U w roku akademickim 2014/15 zorganizowaliśmy 3 spotkania, w których uczestniczyło około 200 studentów.