What’s on Earth

What’s on Earth

Festiwal Myśli Zrównoważonej „What’s on Earth” – to spotkanie przedstawicieli polskiego biznesu z ambitnymi studentami polskich uczelni. Celem projektu jest pokazanie roli CSR-u w rozwoju gospodarki, ekonomii, a także odpowiedzialnego społeczeństwa.  Festiwal Myśli Zrównoważonych jest przestrzenią wolnego wyrażania swojego zdania, konfrontacji wielu punktów widzenia oraz impulsem, który zachęca do poruszania tematów dotyczących odpowiedzialnego biznesu, także w środowisku akademickim. Inspirujemy – edukując. Odpowiedzialne prowadzenie biznesu ma w naszych oczach realny wpływ na funkcjonowanie oraz poglądy współczesnego społeczeństwa. Dzięki tworzeniu przestrzeni do dyskusji w środowisku akademickim o faktycznych działaniach – zarówno największych, jak i lokalnych przedsiębiorców, zwiększamy świadomość naszych rówieśników o aktywnościach podejmowanych w globalnej  perspektywie.

Cały festiwal jest tworzony w oparciu o koncept “Sharing Economy”. Od wartości materialnej – dużo bardziej cenimy sobie wartość merytoryczną oraz potencjał ludzki prezentowany podczas tego wydarzenia.

Odpowiedzialne prowadzenie biznesu ma realny wpływ otoczenie, dlatego wierzymy, że nasze wydarzenie inspiruje odbiorców do działania.

What’s on Earth 2019