Stowarzyszenie

STOWARZYSZENIE

Stowarzyszenie SKN Inwestor jest organizacją non profit, powstałą w 2006 roku i złożoną głównie z byłych członków Studenckiego Koła Naukowego Inwestor, którzy po zakończeniu działalności w kole mają możliwość pozostać w rodzinie „Inwestora”.

Składa się ono z władz stowarzyszenia, członków zwyczajnych oraz członków honorowych. Do władz Stowarzyszenia SKN Inwestor należą komisja rewizyjna, zarząd oraz walne zgromadzenie  członków.  Jedną  z  inicjatyw  Zarządu  Stowarzyszenia  jest  prowadzenie  Programu  Mentoringowego  dla  najlepszych  oraz  najbardziej  doświadczonych  studentów w organizacji.

Głównym zadaniem Stowarzyszenia SKN Inwestor jest merytoryczne wspieranie inicjatyw podejmowanych przez członków Studenckiego Koła Naukowego Inwestor, rozwijanie przedsiębiorczości w szczególności wśród studentów oraz absolwentów uczelni wyższych, a także rozwijanie kompetencji i wiedzy Członków Koła, czy też działanie na rzecz nauki oraz pogłębiania wiedzy o rynku kapitałowym.

Misją Stowarzyszenia SKN Inwestor jest:

  • Budowanie trwałych, międzypokoleniowych relacji pomiędzy byłymi i obecnymi członkami Studenckiego Koła Naukowego Inwestor,
  • Merytoryczne wspieranie inicjatyw podejmowanych przez Studenckie Koło Naukowe Inwestor,
  • Podejmowanie inicjatyw na rzecz rozwoju obecnych członków organizacji,
  • Rozwijanie przedsiębiorczości w szczególności wśród studentów oraz absolwentów uczelni wyższych,
  • Budowanie profesjonalnych i trwałych relacji między środowiskiem biznesowym a Studenckim Kołem Naukowym Inwestor.