Członkowie honorowi

CZŁONKOWIE HONOROWI

prof. Jerzy Gajdka

Pierwszy opiekun SKN Inwestor

dr Rafał Wolski

Opiekun SKN Inwestor

Jakub Zabłocki

Działacz na rzecz organizacji