Zarząd stowarzyszenia

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

portret członka studenckiego koła naukowego Inwestor00

Przemysław Klimek

Prezes zarządu

portret członka studenckiego koła naukowego Inwestor00

Michał Papuga

Wiceprezes zarządu

portret członka studenckiego koła naukowego Inwestor00

Rafał Wyderka

Członek zarządu

portret członka studenckiego koła naukowego Inwestor00

Konrad Gaponiuk

Członek zarządu

portret członka studenckiego koła naukowego Inwestor00

Daniel Garbiec

Członek zarządu

portret członka studenckiego koła naukowego Inwestor01

Małgorzata Zdziebłowska

Członek zarządu

portret członka studenckiego koła naukowego Inwestor00

Michał Kędzia

Prezes organu nadzoru

portret członka studenckiego koła naukowego Inwestor00

Łukasz Szymak

Członek organu nadzoru

portret członka studenckiego koła naukowego Inwestor00

Tomasz Marciniak

Członek organu nadzoru

portret członka studenckiego koła naukowego Inwestor00

Borys Pastusiak

Członek organu nadzoru